Cykly

Cykly do 1 roku

Cykly do 10-ti let

Cykly do 100 let

Cykly do 1000 let

Cykly nad 1000 let

 

 

Periody přírodních jevů se studují zejména u jevů geologických (výbuchy sopek, zemětřesení,…) a klimatických (povodně,sucha,..), popř. i jevů biologických, ekonomických apod.

Pozorované periody mají vždy určitou časovou platnost a přesnost (tj. existují hranice, za které není možné pozorování zpřesnit ani za pomoci nejlepších statistických metod).

V současnosti existuje (vzhledem k množstvím badatelů,  moderním metodám získávání dat a existenci odvozených period) téměř úplné pokrytí celého časového spektra nejrůznějšími periodami – tj. prakticky neexistuje časový interval, který by nebyl v některé práci uvažován jako perioda.

I přes popsané obtíže existuje možnost, že jsou určité vybrané periody hierarchicky spjaté, přičemž na vrcholu pyramidy jsou impulzy v podobě některých astronomických cyklů – cyklus sluneční aktivity, cykly měsíčních slapů apod.

Geologické  cykly

Seismická i vulkanická aktivita bývají  spojovány s cyklem Sluneční aktivity. Existuje možnost, že určité jevy na Zemi a Slunci jsou synchronizovány, přičemž existují dva možné výklady:

Ø       jevy na Slunci determinují jevy na Zemi, nebo jsou

Ø       jevy na Slunci i Zemi determinovány stejným vnějším faktorem.

Výzkum vulkanické aktivity je komplikován existencí několika typů sopek – předpokládá se, že každý typ má svá pravidla, od nichž se cykličnost aktivity odvíjí.

Mezi hlavní zástupce sopek typu-S patří sopky ve Středozemním moři, Indonézii, severní střední i jižní Americe, sopky na Kavkazu, Kamčatce, Aljašce a také sopky v Iránu. Sýrii, v severovýchodní Asii,… Sopky typu G se nachází např. v severní Itálii, Rumunsku, v Azerbajdžánu, Kolumbii, .. a sopky typu-R např. na Islandu, Azorských ostrovech, v Rudém moři a v Africe. 

Podle některých teorií se sopky typu S (a také G) aktivizují při stlačování Země a naopak sopky typu R při jejím rozpínání, přičemž se uvažuje souvislost cyklů stlačování a rozpínání Země s cykly Sluneční aktivity:

Sluneční aktivita

Země

Aktivita

minimální

se roztahuje

Sopky typu R

maximální

se stlačuje

Sopky typu S,G

 

Klimatické cykly

Intenzita slunečního záření, sklon zemské osy, výstřednost dráhy, poloha Měsíce, množství prachu v ovzduší (např. po výbuchu sopek) apod. - jsou faktory, které mohou působit změny zemského klimatu.

Ekonomické cykly

První výzkumy ekonomických cyklů se objevily v 19-tém století.  Clément Juglar (r.1860) pozoroval cca 9-ti až 10-ti letý cyklus. Joseph Kitchin (r.1923) našel cca 3.3-letý,

Kuznec cca 15-20 ti letý, Kondratieff cca 48-60-ti letý cyklus. Další autoři se pokusili tyto cykly upřesnit, např. Juglarův cyklus bývá považován za 8-mi letý apod. Podrobnější výzkum ekonomických cyklů je spojen se jménem Edward.R.Dewey (perioda cca 9.6 let bývá nazývána Deweyova).

Ekonomika je zatížena velkým množstvím různých vlivů (pozorované cykly mohou být i důsledkem umělých vlivů – např. lokálními zvyklostmi, délkou volebního období, apod.)

 

Přehled cyklů

Cykly do 1 roku

Rotace Slunce

Povrch Slunce rotuje na rovníku s periodou 25.38 dní. Klimatická perioda srovnatelného trvání (25 dní) byla pozorována ve změnách teploty a tlaku (Asakura, 1954).

 

Madden-Julianova oscilace

Z analýzy anomálií zonálních větrů v tropickém Pacifiku vyplynula zhruba 40-50-ti denní (resp. 30-60-ti denní) oscilace nazývaná podle R.Maddena a P.Juliana. Periodu cca 40 denní vykazují také australské monzuny.

Polovina průměrné Merkurovy periody oběhu (87.965/2 = 43.983 dní) zapadá zhruba do středu uváděného rozpětí.

Vzhledem k Zemi Merkur přechází 39-48 dní (průměrně 43.5 dne) z východní do západní elongace a poté 70-73 dní (průměrně 71.5 dní) putuje zpět na východ.

Merkurův oběh

·         80 dní: otáčení atmosféry vzhledem k povrchu E

·         86.5 dní:  perioda měsíční nestability (wobbling, C.P.Tobey)

·         87.97 dní: M

·         89.8804 dní: V*2/5  (rázy s M 11.33 let)

·         90 dní: erupce na Slunci (88dní - Merkur)

 

Perioda 120 dní

Kvantum pro některé periody vnitřních planet

 1/ 116.749 dní [V,Vr]=[224.695, 243.02]

 2/ 233.498 dní (modulace -4.0795 let -> 243.020 dní, +4.0795 let -> 224.695 dní)

 3/ 350.247 dní 4/ 466.996 dní

 5/ 583.745 dní (V,E)=(224.695,365.242)~ 4* [Rvenu,E]= 4*[243.020,365.242]= 4*145.926 dní

 6/ 700.494 dní

 7/ 817.243 dní (J,R) ~ Mayská perioda 819 dní

 

Magnetická perioda

Průměrná perioda konjunkcí Merkuru s Venuší (144.6 dní) je přibližně rovna čtvrtině periody konjunkcí Venuše se Zemí (146.0 dní). Zhruba stejnou dobu (134-142 dní) trvá také postup Venuše (pozorovaný ze Země) od největší východní do největší západní elongace . Do časového rozpětí cca 140-150 dní spadá velké množství period. Perioda je třetinou tzv. magnetického roku.

·         142.856 dní: [243.01, 346.62]

·         143.5968 dní: (E,J)*9/25

·         143.76 dní:  (0.39361 let)  nodální cyklus měsíce Amalthea

·         144 dní: mystická perioda (Egypské světlo - Carl Munck, Gematria)

·         144.4196447 dní: J/30 = 4332.5893/30 = 1299.7768 d/9

·         144.425 dní: 346.620*5/12 = 1733.1/12 = 28.885*5

·         144.565 dní: (M,V)

·         144.659 dní: (0.396054 let) VMe (Fairbridge)

·         145.216 dní: (243.01, 365.257)/5

·         145.35  dní: ([V,E],[J,S])

·         145.716 dní: 437.1466 d/3

·         145.925 dní: [243.01, 365.257]

·         145.979 dní: (V,E)/4 = 583.919 dní/4 (584 = 440 + 144 = 441 + 143)

·         146.102 dní: E*2/5

·         146.57  dní: 1319.15 dní/9 (viz Saros, 3.6116 let)

·         146.62  dní: Merkur 87.97+58.65

·         146.81  dní: odvozený z drakonického měsíce (viz Saros, 3.6175 let)

·         147.653 dní: 5*(E,Měsíc) = 5*29.5306 dní

 

Riegerova periodicita

·         155 dní: sluneční erupce

·         153.8 dní = 1/V-4/E --> 1/M-5/V+4/E = 0 (rázy 40.9 let)

·         153.9 dní = M*7/4, 155.4 dní = 1/M-4/V, 155.7 dní = 583.9*4/15

·         157 dní - Riegerova periodicita (neutrino flux)

·         158 dní – základ pro 1.3 a 2.2 let (solar wind, neutrino flux)

 

 

Cykly do 10-ti let

Magnetický rok

Magnetickým rokem nazýváme periodu cca 420-450 dní, tj. trojnásobek magnetické periody 140-150 dní. Magnetický rok odpovídá periodě Chandlerova spirálního pohybu magnetického pólu Země. Ta podle měření různých autorů nabývá hodnoty

1.17-1.21 (1.29) let. Podle Jeffreyse (1940) je tato perioda 1.202 let, Rudnik (1956) udává 1.193 let, Fairbridge 1.1855 let.

Kdyby byla průměrná hodnota periody 1.1862 let (433.26 dní) odpovídala by přesně desetině oběžné periody Jupitera. Za magnetický rok přejde Venuše z největší západní do největší východní elongace (439-443 dní), proběhne 16 siderických měsíců (437.15 dní) a uskuteční se právě jedna nutační obrátka zemské osy (438 dní). Galileovsé měsíce Jupitera zopakují svoji polohu  (437.64 dní).

·         1.1861983 let: J/10=433.2589 dní (3*144.4196 dní)

·         1.1968421 let: 16*L=16*27.321661 dní=437.1466 dní

·         1.1981930 let: Galileovské měsíce, 437.64 dní  (Meeus)

 

Čtyřletá perioda

Za čtyři roky je dokončena právě polovina pětilístku který vzniká vzájemným pohybem Venuše a Země. Perioda byla nalezena v řadě biologických i ekonomických jevů. Znaly ji staří Řekové (perioda olympiád), i Mayové (cyklus 4 pojmenování dnů). Podle Wooda existuje cyklus měsíčních přílivů v trvání 4.001 let.

 

Čtyři magnetické roky

Za dobu cca 4.745 let, tj. za 4 magnetické roky (12 magnetických cyklů), proběhne 5 lunárních roků zatmění (a také téměř  3 konjunkce Venuše-Země). Perioda byla pozorována v datech sluneční   aktivity (Šuster, 4.788 let) a tvoří potenciálně rezonanční most poměrů 2:5 mezi Marsem a Jupiterem.

·         4.74479 let: J * 2/5 = 11.861983 let *2/5

·         4.70212 let: R * 5/2 = 1.880848 let *5/2

 

Strojek vnitřních planet

Cyklus 6.4 let utvářený rezonancí 3:4:7 mezi synodickými periodami Venuše, Země a Marsu.

·         6.391093 let: (J,N)/2 = 12.7821869 let/2

·         6.394758 let: 4*(V,E) = 4*1.5986896 let

·         6.399591 let: 7*(V,R) = 7*0.9142273 let

·         6.406046 let: 3*(E,R) = 3*2.1353487 let

 

Sedmiletá perioda

Perioda znovuobjevená jako Milankovičova perioda klimatických změn či perioda oscilací El-Niňo.

Ukazuje se, že pozemský klimat by mohl být ovlivňován dvěma hlavními cykly - Wolfovým cyklem sluneční   aktivity (cca 11.05 let) a měsíčním cyklem Saros (18.03 nebo 18.61 let). Jejich složením je cyklus s trváním cca 6.85-6.93 let. Pět sedmiletých cyklů dává Brucknerův cyklus. T.Landscheidt tyto součástky Brucknerova cyklu výstižně přirovnává k prstům na ruce.

 

Osmiletá perioda

·         7.993 let (2919.6 dní): 5*(V,E)

·         7.995 let (2920 dní): Mayská perioda

·         8 let: cyklus dokumentovaný v nejrůznějších jevech

·         8 let: frequency bouří (Aniol, 1952)

·         8 let tropických - 5 synodických oběhů V = 2 dny

·         8.000 let (2922.0 dní): Venušin koincidenční cyklus   5*(V,E)=2919.6097 dní (starší měření); 2919.57 dní (radarová měření)

·         8.0 let: Turecký cyklus (5*354+3*355=2835 dní); chyba 1d/(126*29.53)d

·         8.0 let: 5*(V,E)+2d=8 let; 8 let+2d=99 (E,L)

·         8.004 let (2923.5 dní): Měsíční fáze (99 lunací)

 

Deweyův cyklus

·         9.5 let: cyklus v různých jevech

·         9.5 let  minima sluneční aktivity  (nejmenší odstupy)

·         9.60 let: Deweyův cyklus (primárně biologický)

 

Cykly do 100 let

 

Oběžná doba Jupiterova

·         11.86 let: J

·         11.90 let: déšť, spektrum pohybu Slunce (Charvátová)

·         11.9133: 1787 let/150 (corekce  tzolkinu, 0.7148 let=261.1 dní)

·         11.9833 let: (J,1180 let), 47.93/4 (Jupiterovy měsíce)

·         12 let: Čínská astrologie

·         12.05 let: cyklus dešťů, 12.15 let: cyklus srážek

·         12.5 let: cyklus v produkci bavlny

 

·         24.0 let: měsíční librace (úhel psí)

·         24.2 let: volná měsíční librace P (Moshier)

 

·         47.8 let: R-J variace konjunkcí

·         47.93 let: (17507.46 dní): Jupiterovy měsíce – konjunkce na přímce Jupiter-Slunce

 

13 Mayských tunů

·         12.74 let: ([J,N],U)

·         12.743 let: (2.2066,1.8809)

·         12.74682 let: ze simulace pohybu těžiště známých planet

·         12.76 let: sluneční  spektrum (Charvátová)

·         12.79100 let: ze simulace pohybu těžiště známých planet

·         12.79891 let 14 konjunkcí V-R  (rázy  9867.3 let)

·         12.8 let významná perioda ve Slunečním spektru (Charvátová)

·         12.81184 let: 18 tzolkin = 18*0.71177 let

·         12.81475 let: (2/U,3/S)

 

·         25.6237 let: 36 tzolkin = 36*0.71177 let

 

Merkurův cyklus

·         12.9 let: letní teplotní cyklus (Hudson Valley)

·         13 let: frekvence bouří (Aniol, 1952)

·         13 let: transity Merkura přes  Sluneční disk

·         13.006 let: 54 M; opakování Merkurových efemeris  (Smith a Bruce,1972);

 

Cyklus 16-ti letý

·         15.771227 let: (E,R/2); beat(E,R), 1:2

·         15.8087 let: 4/3 J

·         16 let: klimatický cyklus

·         16 let: Greek cyklus; 29.53059*198=5847.057 d;  365.2422*16 =5843.875 d;

·         15-17 let: variace vzdáleností E-R  (Mars - Perihelion Opposition)

·         16.71 let: měsíční zákryty N [18.61, 163.7]

 

Cyklus 17-ti letý

·         17 let: idealizovaný modelový cyklus zalednění oceánů

·         17 let-18 let: Lake Saki varves cyklus (Landscheidt)

·         17.1 let: maxima sluneční aktivity (horní mez)

·         17.3 let: slabý roční teplotní cyklus (Hudson Valley)

·         17.323 let: Lake Saki varves (tolerance 0.005 let)

·         17.33 let:  cyklus říčních povodní

·         17.376902 let: E/M:Ap/T (Fairbridge,1997)

 

Cyklus 17.7-mi letý

·         17.6159 let: 6.3611/0.3611  (360+)30 st./19.08 let       (cca 130 st./6.36 let, (360+)90 st/(22.02 let)4.404 let)

·         17.66972 let: 25/9*6.3611 let

·         17.7 let: cyklus v řadě jevů

·         17.7106 let: [(J,S),N]= ([J,N],S)

·         17.78478 let: 3/2*J

·         17.79366 let: 2*([J,S],(U,N))

·         17.79734 let: [(J,S),(U,N)]

 

Mayský Katun

·         19.4435 let: (S/4,J)= ((J,S),928.7 let)

·         19.65754 let: 1 katun = 18*(J,E) (Mayský cyklus)

·         19.6961 let: 1 katun = 3*[J,S/2] = 3*6.56536 let (tropicky) (Mayský cyklus)

·         19.7027 let: 3*6.56757 let = 3*243 let/37 (Mayský cyklus)

·         19.7105 let: 16*1.2319 let =177.39/9=11.0951*16/9

·         19.7111466 let: [J, S/2] = [(J,S), (5J,2S)] = [19.86,2650]

·         19.71403 let: 5*15.771227 let/4

·         19.71595 let: 1 katun = 3*[J,S/2] = 3*6.57198 let  (anomaliticky) (Mayský cyklus)

·         19.85505 let: (J,S) anomalistic

·         19.859317 let: SJ (Fairbridge,1997)

·         19.9448 let: (55.6449, 8.4568); see [U,N][J,S]

·         20.0 let: klimatický cyklus Milankovičův

·         20 let: teplotní cyklus (Willet, 1950)

·         20.03 let: 1/U+ 1/N- 2/S = 1/S- 1/J (modulované periodou H)

·         20.28438 let: 60.85315 let/3 = (19.85505, 938.07) anomalisticky

·         20.325 let: 142.28/7 = 185.03/9

·         20.3321 let: ((J,S),2*B) (anomaliticky)

·         20.3363 let: 2*[J, 6*J]

·         20.3367 let: B/21

·         20.585 let: 3*(U,N)/25

·         20.70 let: konjunkce V-J

·         20.77 let V-E-J simulace 2*10.39 let

·         21 let: geologický cyklus

·         21 let: thunderstorm frequency (Aniol, 1952)

·         21.0 let: repeating of Měsíc phases

·         21.3485 let: 170.788/8

 

Egyptský cyklus

·         25 let: Egypský cyklus 309 měsíců =9124.95231 dní (9125 dní)

·         25.3 let: 64*(M,V)=2*(J,N)=4*([V,R],[E,E])

·         25.70 let: J*13/6; (E/9,R/17) (4/9~9/25~13/36)

·         25.7 let: teplotní cyklus (New Haven)

·         25.8825 let: 2*(J,12*J)

·         26 let: 182.07 let / 7

·         26.0317 let:  ((J,S),U),  U vztažený k  (J,S)

·         26.01 let:  ((J,S),U),  U vztažený k  (J,S)

·         26.293 let: 9603.4 dní = (365.24199, 351.86) = 4*6.573 let

 

Perioda 30-ti letá

·         28.54 let: (11.05,18.03) = (Wolf, Saros)

·         28.6 let: ze spektra sluneční aktivity (Vztahy S-Zeme III)

·         28.94 let: (10572 dní) Inex, 358 lunací

·         28.945 let: the Inex; sluneční zatmění; 358 lunací

·         29.1825 let: 41 tzolkin = 41*0.71177 let

·         29.43688 let: 2*B/29 (tropicky)

·         29.45250 let: 2*B/29 (anomaliticky)

·         29.465525 let: (28.945, 3277/2); S (kombinace zatmění)

·         30 let: Měsíční librace

 

Douglassova perioda

·         31.4465 let: 4/J-9/S (anomaliticky)

·         31.5624 let: 4/J-9/S

·         31.6342 let: J*8/3

·         32.0 let: series interval between V-R repeated konjunkce

·         32.03 let: 45 Tzolkin

·         32.0-33.9 let: V-R konjunkce (R in perihelion) (avg:J*25/9)

·         32.1498 let: (S,12*S) = (29.4707, 353.65)

·         32.585 let: E-Měsíc cyklus, 11901.44 d=(365.242199,354.367060); 5*6.517 let;

·         32.677 let: 4*8.169 let

·         32.68 let: (11.857,18.61)

·         32.69 let: 29*1.1274 let, E-Měsíc

·         32.74 let: 5*6.549 let; 46*tzolkin (2392*5=11960 d= 3*135*29.53086 dní =46*260 dní)

·         32.81866155 let: (V/1,R/3) VSOP87

·         32.8200 let: (V/1,R/3) sidericky

·         32.838 let: 5*6.56757 let= (5*6.395 let, 5*243] = (31.97, 1215) (Mayský cyklus)

·         32.84 let: (32, 1248) (Mayský cyklus)

·         32.850864 let: 50 mc (Mayský cyklus)

·         32.8509 let: [3*J, B]= [35.5884,427.1] (anomaliticky)

·         32.8509 let: B/13=J*36/13 (anomaliticky)

·         32.85160 let:  B/13

·         32.904313 let: (V,R/3)

·         32.8996 let: 1/V-3/R  (tropicky)

·         32.9 let: beat(V,R) 1:3; ((V,R),[V,R]) 2:1, 5 * 6.58 let

·         32.91 let: beat((V,Vr),(M,Mr)) 2:3, cca.4/V+4/Vr-3/M=2/32.9 let (tropicky)

·         32.9348 let: J*25/9

·         33 let: transit Merkura přes sluneční disk

·         33.1 let: 3 * 11.03 let (sluneční  aktivita) největší meteorické deště na Zemi 30-34 let, 33-34 let (r.1999-2000)

·         33.187 = 3*11.065 let =  [S,8*32.9 let] = [S,263.2]

·         33.25 let: intensity of Leonid meteors

·         33.4 let: cyklus v  letokruzích stromů (giant sequoia)

 

Chandlerův cyklus

·         40.0 let: changes Chandler (S-Měsíc-E)

·         40 let: [60, 120]

·         40 let: intensita geomg.  pole, archeomg. intenzita

·         40.50 let: rázy 779.94/365.256 = 15/7 (1.004);

·         40.66 let: konjunkce M-V-E vzory

·         40.67 let: 2*B/21 (anomaliticky)

·         40.7 let: spektrum sluneční aktivity  (Vztahy S-Zeme III)

·         40.79 let: rázy 686.96/365.256 = 15/8 (1.003)

·         40.82 let: rázy ((M,V),(V,E)) (1:4)

·         40.84 let: rázy [E,V]/[E,M]=583.921/115.877=5.0391

·         40.85 let: beat(4/E-5/V+1/M) = 5*8.169 let

·         40.88 let: (E/8,R/15) tropicky

·         42.12 let: rázy from J/V = 19.282

 

Abbotova perioda

·         44.45 let: [61.01,N]

·         44.77 let: V-E-J simulace, 4*11.19 let

·         45 let: zdvojený Haleův sluneční magnetický cyklus

·         45 let: sluneční cyklus (Precambrium)

·         45.2 let: cyklus úrovní povodní

·         45.5532 let: 64 tzolkin = 64*0.71177 let

·         46 let: klimatický cyklus, cyklus z letokruhů stromů (Abbot, 1937)

·         46 let: Merkurův transit přes Sluneční disk,  46=(6+7)+33=13+33 let

·         46 let: occultací of stars by the  eclipsed Měsíc (65-19 let)

 

Mayské festivaly

·         49.66 let: 2.5(J,S) = [122.02,U]

·         50 let: Varves (Bradley, 1929)

·         50 let: oceanické oscilace (heat flux) Severní Atlantik (global model of Delworth.1993)

·         50.420 let: planetka Chiron, (chir,S) =  70.854 let,(chir,U) = 126.10  let

·         (S,U) =  45.364 let: 45.364/126.10  =  9/25, 45.364/ 70.854 = 16/25

·         51.63 let: 13/5 (J,S)

·         51.69 let: 155.08/3=206.77/4;  (V,E,J) konjunkce

·         51.765 let: 4*(J,12*J)

·         52 let: Mayský cyklus, transit  Pleiád, New Fire Ceremony

·         52 let: 18980 d=nsn(365,260)

·         52 let: sluneční cyklus (Precambrium)

·         52.18 let: 23/7(U,N)

·         52.27 let: 24*(E,R)=24*2.178 let

·         52.3 let: J/25=R/4, rázy 52.3 let (tropicky 54.5 let)

 

 

Čínský cyklus

Starý čínský (astrologický) cyklus, (angl. Stem and Branch Cycle).

Nejmenší změny v rotaci Země se uvažují okolo r.1860, 1920 a 1980. V těch letech je také minimální uvolněná seismická

energie. Podle (Deway)  ukazatele cen dosahují v letech 1925 a 1979 maxima.

V letech 1862.03, 1921.65 a 1981.28 jsou počáteční datumy cyklů konjunkcí J-S s minimální délkou:

( 19.34)  1821.73 ( 20.47)  1842.19 ( 19.84)  1862.03

( 19.26)  1881.29 ( 20.44)  1901.73 ( 19.92)  1921.65

( 19.21)  1940.85 ( 20.41)  1961.26 ( 20.01)  1981.28

Uvedené cykly mít platnost jen cca v letech 1680-2580, přičemž na okraji intervalu ztratí na intenzitě

a budou nahrazeny fázově posunutými cykly 2600-3440. (Jev by mohl být potvrzen

na základě dat předcházejícího intervalu tj. v letech 820-1660).

·         50-60 let: cyklus v indexu válek  (Index of International War Battles)

·         50-60 let: cyklus v ekonomii (Kondratief)

·         59.135 let: 3 katuny = 37*1.5983 let = 37*(V,E)

·         59.57795 let: SJTriad (Fairbridge,1997)

·         59.961 let: 4617 let/77

·         60 let: sunspots (čínské záznamy)

·         60 let: teplotní změny 1600-1950 (T.Niroma)

·         60.85315 let: (J,S/2) anomalistic

·         62 let: variace délky dne, aktivizace sopek, seismická energie (Mechtiev)

·         61.091 let: (J,S/2)

·         61.700 let: [U,U][S,N], SUN/(US+UN-2SN)

·         61.755 let: 9*(U,N)/25 (anomalisticky)

·         62.013 let: the Měsíční apsides-perihelion cyklus (Fairbridge, Sanders, Wood)

·         62.91 let from rázy (J,U), 1006.7 let/16

·         63.08 let:883.06/14 = 567.68/9

·         63 let: sluneční cyklus (Precambrium)

·         64.059 let: 90 tzolkin = 90*0.71177 let

·         65 let: perioda totálních měsíčních zatmění (eclipses in the umbra),

·         65.005 let: 804 lunací = 2*saros + 1 inex =2*18.030+28.945 let, 65 siderických let=23741.66 d, 804 lunací=23742.59 d

·         65.432 let: 3*[S,U] =3*21.8105 let

·         65.464 let: (3/J,7/S) = 3*21.821 let

·         65.701728 let: 100 mc (cyklus inspirovaný Mayskými cykly)

·         65.806 let: V-R cyklus, 2*32.903 let (tropicky)

·         65.81 let: (modul. (V,R), 2-gon) (tropicky)

 

Gleissbergův cyklus

(1778, 1860, 1958)

·         40 let: Chandlerův cyklus

·         73 let: sluneční  aktivita

·         geologický cyklus  73-76

·         76 let: Callippův cyklus; derived, 4*19 let (Meton)

·         76 let: teplotní  cyklus -centrální Anglie (Burroughs, 1992)

·         76.0 let Halleyova kometa

·         76.1975 let (U,N)*4/9

·         77 let: povodně na Nilu (Hameed, 1984)

·         78 let:  isotopy kyslíku (Grónsko) (Dansgaard, 1973)

·         78.5 let: cyklus letokruhů stromů (a giant sequoia)

·         78.8 let: sluneční  aktivita (Gleissberg)

·         79 let: sluneční cyklus (Precambrium)

·         80 let: letokruhy stromů v Californii  (Maksimov, 1952)

·         80 let: úroveň Kaspického moře (Maksimov, 1952)

·         80 let: surovost zim (Evropa) (Maksimov, 1952)

·         80 let: Island - koncentrace ledu  (Maksimov, 1952)

·         80 let: interdiurnální teplotní (Berkes, 1955)

·         80 let: cyklus v letokruzích stromů (14C)

·         80.427 let: (J/2,6.4 let)

·         83 let: sluneční  aktivita  (Wolf, 1853)

·         83 let: letokruhy stromů (sequoia growth per decade, Clough, 1933)

·         83 let: nízké hladiny Nilu (Clough, 1933)

·         83 let: surovost zim  (Europe) (Clough, 1933)

·         83.034 let: 7*J

·         83.4 let: Gleisberg cyklus (Fairbridge,1997)

·         84 let: Beijing rainfall  (Burroughs, 1992)

·         86.124 let: 121 tzolkin = 121*0.71177 let

·         88 let: cyklus v letokruzích stromů (Japanese cedar tree)

·         88 let: polární záře, 89 let: klimatický cyklus

·         83 let: E-J synodický násobek, 76*(E,J)

·         83.0397 let: 7*J

·         84.0 let: sluneční  aktivita (Maximov)

·         88 let: polární záře (north lights, polar flares)

·         89 let: Budapešť, Praha - klima (Thraen, 1949)

·         90 let: letokruhy stromů (Moseley, 1940; Lamb, 1972)

·         90 let: sucha  (Moseley, 1944; Burroughs, 1992)

·         90.4 let: cyklus povodňových hladin

·         92 let: cyklus letokruhů stromů (Abbot)

Rubaševův cyklus

·         92 let: klimatický cyklus (Abbot, 1937)

·         92.09 let: Jakubowski

·         92.516 let: Mayský cyklus shifts of Venus period

·         93.0 let: sluneční  aktivita (Rubašev)

·         93 let:  měsíční slapový cyklus (Wood)

·         93.020 let: měsíční cyklus (nodal-perihelion , Fairbridge, Sanders)

·         95 let: letokruhů stromů (izotopy deuteria, Libby, 1983)

·         96.49 let: 9*(U,N)/16 (anomalisticky)

·         96.8 let: spektrum sluneční aktivity (Vztahy S-Zeme III)

·         97 let: cyklus letokruhů stromů  (Japanese cedar tree)

·         98 let: cyklus slunečních skvrn

 

Cykly do 1000 let

Aztécké století

·         100 let: Elatina Cítion (R.J.Hugget)

·         100 let: klimatický cyklus (Memery, 1935)

·         100.0 let: klimatický cyklus Milankovičův

·         101 let: biologický cyklus (stromy)

·         102.49 let: 144 tzolkin = 144*0.71177 let

·         103.53 let: 8*(J,12*J)

·         103.93 let: Mayský cyklus cyklus E (365.25):V(583.92):Tzolkin(260.0)->37960 d

·         104 let: ([E,R],mc) = (238.47 d, 239.97 dní)

·         104 let: 2*52 let, Aztecké století,  73 tzolkin = 103.92 let

·         104.0 let: (J/13, S/32)

·         (5/J-4/S)/(4/J-5/S) = 5.97122/3.49995 =1.706; 12/7=1.7143

·         (from S/J=5/2 -> 1.700 more precious is 1.706) -> rázy 104.05 let, 99.63 let: 1.705727=5.9691487/3.49947508 (anomaliticky)

·         112.64 let: 1.706711=5.972466/3.4994 rázy (tropicky)

·         104.4 let: (R/2,E'/1) = (1.88089/2, 0.94899/1)

 

Vitinského perioda

·         120 let: výskyt viditelných polárních září, archeomg. intensita

·         124.026 let: Měsíční slapový cyklus (Wood)

·         124 let: cyklus z letokruhů stromů (Japanese cedar tree)

·         125.2 let: [U,N]*9/4=55.645*9/4 =500.81 let/4

·         127 let (U,Chiron), 126.15 let 883.06/7 let

·         127.476 let : rázy synodických V-Vr-R podle [1,8,9]

·         130 let: sekulární cyklus sluneční aktivity (Vitinskij)

·         132.76 let: interval v Drážďanském kodexu (Mayský cyklus)

 

Základní perioda 126.25 let

1/ 126.25 let: 2/ 252.5 let: Tibet 7/ 883.8 let: (J/2,S/5), 8/1010.0 let: (J/1,U/7)

9/1136.3 let: 2*(1/S,3/U)=2*568.13 let, stadiální cyklus

12/ 1507 (1518) let Aztécké sluneční věky (Solar Era)

27/3408.8 let: stadiální cyklus

 

Pohyb barycentra

·         139.0152 let: SJ/EV (derived from 19.859,17.3769,1.5978) (Fairbridge,1997)

·         140 let: minima sluneční  aktivity (?), (1030, 1170, 1310, 1450 AD)

·         140.0: 2*70.0 let klimatický cyklus

·         142.3537 let: 12*J = B/3

·         142.8 let: cyklus v letokruzích stromů (a giant sequoia)

·         143.48 let: 4*(S,N) =4*35.87 let

·         144 let: teoretický případ librace Měsíce

 

Perioda D.Schove

·         150 let: cyklus klimatu v Libyi (WWW,Geography)

·         154.13 let: 13*J

·         155.08 let: (V,E,J) konjunkce

·         155.44 let: (S-2*J,J/2) tropicky, Schoveův cyklus

·         156 let: cyklus v letokruzích stromů (Japanese cedar tree)

·         156 let: klimatický cyklus (C)

·         156.35 let: 312.69 let/2

·         156.67 let= (U,N/3), 52*3=156 let

·         157 let: solar cyklus (in Precambrian Time)

·         158.87 let: 6.395*25 (17.794 let/6.395 let = 25/9)

·         158.95 let: cyklus slunečních zatmění

·         160 let: klimatický cyklus

·         160.15 let: 225 tzolkin = 225*0.71177 let

·         160.15 let: 17.794*9 (17.794 let/6.395 let = 25/9)

·         160.57 let: (N,-8335 let), korekce N, (N,P) rezonance

·         163.72 let: 5*32.74 let

·         164 let: cyklus sucha (a válek)

 

Cyklus 240 let

·         230.0941: SE-2 (Fairbridge,1997)

·         233 let: Měsíční Eclipse series

·         238.32 let: 12*(J,S)

·         240 let: tj.[400, 600],  maxima sluneční aktivity  (1120-30, 1360-70, 1600-10 AD)

·         240.85 let: (P,-8335 let), korekce P, (N,P) rezonance

 

 

Cyklus rozruchu a klidu (války a míru)

·         170.83 let: 2*B/5

Souvztažné: 85  let, 85.82 let: rázy (J,E) (1:12), 334 let: klimatický cyklus (Auric, 1936),

500 let - (N,Pluto), libr(Tule,J), 514.3329 = (U,N)*3, 1542.9986 = (U,N)*9

 

Velký trojlístek

Tatrský cyklus (nazývaný Van) (King-Hele, Jose, Fairbridge,  Shirley, Charvátová)

·         178.73 let: Jose cyklus

·         178.7338 Ttriad (modulované U a N  podle Tmodul)

·         178.73387 let: SOP (Fairbridge,1997)

 

Měsíční synchronizační cyklus

·         182.9 let:  (8.85, 18.6/2)

·         185.03 let: Mayský cyklus - posun Venušiny periody, 92.516*2

·         185.08 let: 4627/25 = 2221/12 = 2406/13

·         185.13 let: 1/J-3/S+2/N

·         185.17 let: ((U,N),1/H) (for H=4627/2)

·         185.33 let: 556/3 (Staceyův cyklus)

·         186 let: měsíční cyklus 8.85 let a 18.6 let in phase (ratio 10/21)

·         186 let: měsíční slapový cyklus (Wood)

·         186.04 let: 21*8.849, 10*18.604 (Fairbridge,1997)

·         187.07 let: Mayský cyklus "sun", 20*187.072= 3742 let

·         189 let: geologický cyklus (banded clays), sluneční aktivita

 

Cyklus 200-letý

Cyklus přibližně 200-letý byl pozorován při analyze letokruhů stromů i ve výskytech viditelných polárních září a je považován za nejvýraznější sekulární cyklus sluneční  aktivity (Vitinskij, Niroma). Někteří autoři udávají cyklus spíše větší, např. 208-letý cyklus aktivity  (Hood, Jirikowicz), spektrální vrchol 208.52-let v datech podle 14C (Fairbridge,1997), čímž se dostávají blízko k délce dvou aztéckých století (2*104 haab).

·         206.23 let: (M,V,E) konjunkce (?)

·         206.77 let: (V,E,J) konjunkce

·         208.5228 let: SE-1 (Fairbridge,1997); 8*17.3774; 96*2.17211

·         209.17 let: 1/R-4/25 J = 1/1.897957-1.88089

 

Polovinou Babylonské periody 427 let je perioda cca 213.5 let. Při pohledu ze Země může pozorovat přechod planety Merkur přes sluneční kotouč každých cca 217 let (M je přibližně 217/901 z E).  213.5157 let: 18*J

·         215.2193 let: 6*(S,N)

 

Tibetský kalendářní cyklus

Podle (Klima,Kalendář) se ke čtyřem čínským periodám někdy připočítavalo ještě 12 let, čímž vznikla perioda 252-letá.

Pokusíme se ukázat, že tento způsob počítání let (i když složitý a málo používaný) mohl mít reálný základ.

Perioda 250-ti letá byla nalezena při analyze starých čínských záznamů o Slunečních skvrnách. Cyklus 260-ti letý bývá spojován s Mayským kalendářem (Campbell). Za 260 let uplyne 2.5 aztéckých století; třináct Mayských katunů dává přibližně 256.3 let. S periodou 257-258 let se objevují (při pohledu ze Země) trojité konjunkce J-S. Mardyks (Mardyks,Creation) spojuje 256-ti letou periodu s 32 pětilístky pohybu Venuše vzhledem k Zemi.

Za 257 let se dokončí 1600 rotací Merkura.

·         251.09 let: 7*(S,N) =7*35.87 let

·         258.1653 let: 13*(J,S) H/9.  257.56 let

(japonská sopka,r.1995 se probudila po 257 letech)

 

Cyklus 300-letý

Na možnou  existenci 300-letého klimatického cyklu poukázal r.1905 Cluff (Clough). Perioda 300 let je polovinou starého 600-letého cyklu nazývaného Naros.  Byla nalezena v datech polárních září (Fritz, 1978). A bývá také zmiňována jako perioda suchých období (v Číně). Periodu 298-302 let vykazuje rezonance V-E-R.

·         297.8831 let: 15*(J,S)

·         297.8897 let: cyklus V-E a J-S  (Fairbridge,1997)

·         300 let: (185.17/15,J); rezonance E-Ivar(28:11)

 

Cyklus 320-ti letý

·         312 let: 6*52 let; (Mayský cyklus)

·         312.69 let: 938.07 let/3; ([J/2,S/3],(J/2,S/3)/4)=(3.6984, 14.9705/4)

·         314 let: solar cyklus (in Precambrian Time)

·         317.749: 16SJ/US (Fairbridge,1997)

·         320 let: konjunkce J-S-U

·         320 let: oscilace anomálií v oceánech (Mikolajewicz, Maier-Reimer, 1990)

·         317.74 let: 16*(J,S)=  16* 19.8589 let

·         319.56 let: 25*(J,N)=  25* 12.7822 let

·         322.83 let: 9*(S,N)=    9* 35.8699 let

·         338 let: (18.62, 19.71) = 676 let/2

·         350 let: cykly v historii (N.S.Nesterov) (viz R.Tomes)

·         350 let: letokruhy stromů (14C)

 

Mayský Baktun

·         394.3 let: 1 baktun= 20*katun = [427.07, 5125] =5125/13 (Mayský cyklus)

·         394.5 let: 11*(S,N) = (9J,U)

·         400 let: sekulární perioda sluneční aktivity (Vitinskij)

·         400 let: Linkova perioda sluneční aktivity odvozená z viditelnosti komet

·         400.0 let: klimatický cyklus Milankovičův

 

Perioda 500 letá

·         474.96 let: 12*39.58 let

·         494 let: zákryty Merkur-Slunce

·         500 let: klimatické změny (G.C.Bond)

·         500 let: (N,Pluto)

·         513 let:  Hui; 27*19 let; (47 lunárních cyklů zatmění)

·         514.3 let: 3*(U,N); 1542.3 let/3 = 4627.1/9;

·         518.88 let: 729 tzolkin = 729*0.71177 let

·         519.4 let: (B,2402.7) =(427.1,2402.7)

·         520 let: Mayský cyklus

·         521 let:  18 Inex cyklus (dlohodobá předpověď zatmění)

 

Naros (1)

·         600 let: sekulární Sluneční aktivity (Vitinskij),  frekvence Wolfova cyklu

·         600 let: -4800,-4200,-3600,-3000,-2400,-1800,-1200,-600,0,600,...

·         600 let: Schoveův cyklus

 

 

 

Cykly nad 1000 let

 

Cyklus atlantických ledovců

·         1400 let: klimatický cyklus

·         1426.47 = 2649.16*7/13

·         1427.70 let - 8 * 178.462 let (z rázů U-N, 2/3 Tpolar)

·         1427.7 let: 8*H/13 = 8*178.46 let

·         1428 let: indický cyklus? (the third motion, Kali-yuga)

·         1428.67 let : rázy tropických V-E-Mars podle [5,6,4]

·         1539 let:  Thung

·         1542 let: 4627 let/3, 9*(U,N)

·         1542.4 let: 43*(S,N) (VSOP87)

·         1542.491 let = 9 * (U,N) = 9 * 171.38786

·         1543.0 let: 9*(U,N) (VSOP87)

 

 

Velký klimatický cyklus

 

·         1779.4 let: 2500 tzolkin = 2500*0.71177 let

·         1800 let: geologický cyklus (akumulace sedimentů)

·         1800 let: změny klimatických jevů

·         1800-1900 let: geologický cyklus (bahno-stratifikace)

·         1839 let: cyklus konjunkcí E-R-J při R v perihelu

·         1843.346 let: měsíční  paralaktický slapový cyklus

·         1850 let: klimatický cyklus  1700-1900, geologický cyklus  1800-1900

·         1850 let: cyklus malých ledových dob

·         1878 let: J-S synchronizace perihelů (1876-1886)

 

·         2142 let: (N, Ttriad)  = (164.8,178.5)

·         2143.1 let: 25*(U,N)/2 (= 12*Ttriad)

·         2160 let: Messianic cyklus

·         2200 let: cyklus sluneční polarity 2200 let (5U-3J)/(5J-3U) = 2 -> rázy 2355.0 let

·         2224 let: Staceyův cyklus (anomalisticky)

 

·         2300 let: modulace sluneční  aktivity (Hood,Jirikowicz)

·         2380 let: reakce zalednění (2*1190.0 let)

·         2402.8 let: (59.57658,61.091301) = 3*(S/5,J/2) (tropicky)

·         2402.92 let: 121*(J,S) (tropicky)

·         2406.04 let: 13*185.08 let

·         2500 let: cyklus malých ledových dob

·         2681.008 let: JS-resonanční posun (resonance drift, Fairbridge,1997)

 

·         2814.22 let: (19.85505,19.71595)= ((J,S),katun)

·         2814.22 let: 3*938.07 let = 3*(S/5,J/2) (anomalisticky)

·         2843 let: (59.578, 60.853)

·         2847 let: 16*177.94, osa [S,N][U,J] v témže směru

·         2847 let: 5*569.4 let =5125 let* 5/9 = 2*1424 let

 

·         3000.0 let: klimatický cyklus

·         3336 let: Staceyův cyklus (anomalisticky)

 

Babylonský velký rok

·         3558.3 let: (z rázů E-R-J)

·         3600 let: Babylónský velký rok ? (Naros)

·         3600 let: 12-tá planeta vybájená Zecariah Sitchinem

·         3635.0 let 2/N-1/U (tropicky)

 

Cyklus velkých konjunkcí

·         4617 let: Santong Li; 243*19 let = 3*Thung; 65*71.03 let=65*65*1.0928 let

·         4627.1 let: podobnost vzorů pohybu J-S-U

·         4627.220 let: OP Res (Fairbridge,1997)

·         4627-4670 let: společná perioda všech známých planet (all planets synod)

 


Planetární interakce